Arahan
Mainkan Video Muzik dan perhatikan dengan teliti untuk mencari objek tersembunyi dalam video.
Secara keseluruhan, terdapat 4 jumlah kitaran beserta 10 objek tersembunyi dalam setiap kitaran.
Kitaran 1: 11 Oktober – 14 Oktober 2020
Kitaran 2: 15 Oktober – 18 Oktober 2020
Kitaran 3: 19 Oktober – 22 Oktober 2020
Kitaran 4: 23 Oktober – 26 Oktober 2020
Hanya klik pada objek untuk merekodkan sebagai ‘ditemui’. Tiada urutan spesifik yang anda perlu ikuti tetapi anda dikehendaki mencari kesemua 10 objek.
Pada bila-bila masa, anda boleh menekan bar ruang untuk henti seketika video dan gunakan kekunci anak panah kiri/kanan untuk melihat bingkai mengikut bingkai.
Main Sekarang
*Peraduan MV Ulang Tahun yang ke-10 Hada Labo telah berakhir dan nak tahu anda menang ke tidak? Tunggu! Jika ada kelapangan, anda masih boleh mencuba “Game” tersebut!
Cara Untuk Bermain
<span class="emphasize">Langkah 1:</span><br>Mainkan Video Muzik interaktif ini dan apabila anda menjumpai objek tersembunyi, klik padanya...
Langkah 1:
Mainkan Video Muzik interaktif ini dan apabila anda menjumpai objek tersembunyi, klik padanya...
<span class="emphasize">Langkah 2:</span><br>Apabila anda telah Berjaya menjumpai objek tersembunyi dan telah klik padanya, kami akan memberitahu and ajika ianya betul.
Langkah 2:
Apabila anda telah Berjaya menjumpai objek tersembunyi dan telah klik padanya, kami akan memberitahu and ajika ianya betul.
<span class="emphasize">Langkah 3:</span><br>Sekiranya anda telah membuat 10 percubaan salah secara berturutan, anda akan perlu untuk memulakan permainan ini semula. Jika anda tidak menemui kesemua 10 objeck tersembunyi dalam video muzik ini, video muzik ini akan dimainkan semula dan ada boleh meneruskan pencarian objeck tersembuyi yang belum ditemui. Apabila anda telah mencari kesemua 10 objek tersembunyi, borang penyertaan akan keluar dan anda boleh mengisikan butiran dan jawapan anda.
Langkah 3:
Sekiranya anda telah membuat 10 percubaan salah secara berturutan, anda akan perlu untuk memulakan permainan ini semula. Jika anda tidak menemui kesemua 10 objeck tersembunyi dalam video muzik ini, video muzik ini akan dimainkan semula dan ada boleh meneruskan pencarian objeck tersembuyi yang belum ditemui. Apabila anda telah mencari kesemua 10 objek tersembunyi, borang penyertaan akan keluar dan anda boleh mengisikan butiran dan jawapan anda.
<span class="emphasize">Langkah 4:</span><br>Pada bila-bila masa, anda boleh menekan bar ruang untuk henti seketika video dan gunakan kekunci anak panah kiri/kanan untuk melihat bingkai mengikut bingkai. Anda boleh “scroll” ke atas dan bawah video ini sekiranya video tidak muat dalam skrin anda.
Langkah 4:
Pada bila-bila masa, anda boleh menekan bar ruang untuk henti seketika video dan gunakan kekunci anak panah kiri/kanan untuk melihat bingkai mengikut bingkai. Anda boleh “scroll” ke atas dan bawah video ini sekiranya video tidak muat dalam skrin anda.
petunjuk
Kitaran 4: 23 - 26 Okt 2020
Cycle 4
Kitaran 1: Petunjuk
Kitaran 1: Petunjuk
11 - 14 Okt 2020
Kitaran 2: Petunjuk
Kitaran 2: Petunjuk
15 - 18 Okt 2020
Kitaran 3: Petunjuk
Kitaran 3: Petunjuk
19 - 22 Okt 2020
Terma & Syarat

PERADUAN

 1. "Peraduan Ulang Tahun ke-10 Hada Labo" ("Peraduan") dianjurkan oleh Rohto-Mentholatum (M) Sdn Bhd ("Penganjur"). Peraduan akan berlangsung selama dua puluh (20) hari bermula dari 00:00 AM (GMT + 8) pada 11 Oktober 2020 dan berakhir pada 11:59 PM (GMT + 8) pada 31 Oktober 2020 ("Tempoh Peraduan").
 2. Peraduan ini akan mempunyai dua pusingan yang terdiri daripada peraduan MV pada 11 Oktober hingga 26 Oktober 2020 dan Gameshow Finale pada 31 Oktober 2020
 3. Ketika peraduan MV, terdapat sebanyak 4 kitaran sepanjang tempoh peraduan. Setiap kitaran akan berlangsung selama empat (4) hari. ("Tempoh Kitaran")
  1. Kitaran 1 akan bermula dari 00:00 AM (GMT + 8) pada 11 Oktober 2020 dan berakhir pada 11:59 PM (GMT + 8) pada 14 Oktober 2020
  2. Kitaran 2 akan bermula dari 00:00 AM (GMT + 8) pada 15 Oktober 2020 dan berakhir pada 11:59 PM (GMT + 8) pada 18 Oktober 2020
  3. Kitaran 3 akan bermula dari 00:00 AM (GMT + 8) pada 19 Oktober 2020 dan berakhir pada 11:59 PM (GMT + 8) pada 22 Oktober 2020
  4. Kitaran 4 akan bermula dari 00:00 AM (GMT + 8) pada 23 Oktober 2020 dan berakhir pada 11:59 PM (GMT + 8) pada 26 Oktober 2020
 4. Seratus (100) peserta akan dipilih untuk memenangi Peraduan ini. ("Pemenang"). Dua puluh lima (25) peserta akan dipilih untuk memenangi setiap pusingan. ("Pemenang")
 5. Semua pemenang akan berlayak untuk menyertai peraduan Gameshow Finale.
 6. Pemenang akan dipilih berdasarkan ketepatan, kepantasan, jawapan yang betul untuk soalan dan slogan kreatif.
 7. Sekiranya terdapat lebih dari seratus (100) peserta yang dapat memenuhi syarat untuk menang, Pemenang akan dipilih mengikut budi bicara Penganjur.

HADIAH PERADUAN

 1. Pemenang akan menerima hadiah berikut (“Hadiah”): Satu (1) x wang tunai RM500 setiap pemenang.
 2. Pemenang hanya dapat menuntut Hadiah tersebut setelah menyertai pusingan Peraduan Finale. Pemenang wajib menyertai sekurang-kurangnya satu (1) pusingan latihan

KELAYAKAN

 1. Penyertaan Peraduan ini adalah percuma dan Peraduan terbuka untuk semua peserta (“Peserta”) yang memenuhi syarat berikut:
  1. Warganegara Malaysia yang berumur lapan belas (18) tahun dan ke atas pada tarikh masuk.
  2. Lengkapkan mekanisme pertandingan seperti yang dinyatakan dalam fasal 12.
  3. Masukkan nama lengkap mereka mengikut I/C, alamat e-mel dan nombor telefon yang boleh dihubungi.
  4. Menerima Terma & Syarat ini.
  5. Tidak akan membuat Penganjur bertanggungjawab atas sebarang penyelewengan, ganti rugi, tuntutan atau yang serupa.
 2. Penyertaan ke Peraduan ini tidak terbuka untuk perkara berikut:
  1. Kakitangan tetap dan / atau sementara atau pekerja Rohto-Mentholatum (M) Sdn Bhd, anak syarikat dan sekutunya, termasuk tetapi tidak terhad ahli keluarga terdekat pekerja tersebut;
  2. Wakil dan / atau ejen (termasuk pengiklanan & promosi) Rohto-Mentholatum (M) Sdn Bhd, anak syarikat dan sekutunya.
 3. Peserta yang mematuhi mekanisme peraduan berikut ("Mekanisme Peraduan") layak bertanding untuk memenangi Hadiah tersebut:
  1. Peserta mesti menonton Video Muzik Tema Ulang Tahun Hada Labo ke-10 - "Cahaya" di laman web www.hadalabo10anniversary.com ("Laman web") dan mencari semua (10) objek tersembunyi dalam Video Muzik tersebut dengan ketepatan dan kelajuan setiap kitaran semasa Tempoh Peraduan.
  2. Peserta mesti mengisi borang penyertaan dengan butiran yang sah, menjawab soalan akhir dan menyertakan slogan paling kreatif mereka setelah selesai menemui semua 10 item.
 4. Peserta boleh menghantar penyertaan mereka seberapa banyak yang mereka inginkan sepanjang setiap Tempoh Kitaran dengan memasukkan butiran dan slogan kreatif mereka. Penganjur akan memilih hasil terbaik daripada penyertaan mereka.
 5. Peserta dibenarkan menyertai peraduan dan menghantar penyertaan mereka pada setiap kitaran. Penyertaan yang dihantar sepanjang tempoh kitaran akan dianggap sebagai penyerahan untuk kitaran tersebut.

PEMENANG

 1. Peserta yang telah diumumkan sebagai pemenang untuk sebarang kitaran tidak akan dibenarkan untuk menang lagi untuk kitaran berikut.
 2. Penyertaan yang tidak lengkap oleh Peserta dan / atau peserta yang gagal mematuhi Mekanisme Peraduan yang dinyatakan dalam fasal 9 akan hilang kelayakan secara automatik dari Peraduan tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
 3. Pemenang akan diumumkan di halaman Pengumuman Pemenang Laman Web pada 12:00 PM (GMT +8) sehari selepas berakhirnya kesemua Tempoh Kitaran atau tarikh lain yang difikirkan sesuai oleh pihak Penganjur ("Tarikh Pengumuman Pemenang"). Setelah pengumuman dibuat, Penganjur akan menghantar e-mel kepada Pemenang.
 4. Kegagalan untuk memaklumkan Penganjur mengenai penerimaan lima (5) hari selepas Tarikh Pengumuman Pemenang akan dianggap sebagai penolakan oleh Pemenang dan Penganjur berhak untuk memberikan Hadiah kepada Peserta lain.
 5. Semua Pemenang yang diumumkan akan layak untuk bertanding dalam "Hada Labo 10th Anniversary Finale Gameshow" ("Finale Contest") secara automatik pada 31 Oktober 2020 untuk berpeluang memenangi Hadiah Utama.
 6. Penganjur berhak membatalkan penyertaan mana-mana Peserta yang dianggap mengandungi tetapi tidak terhad kepada unsur-unsur yang menyinggung, tidak sesuai dan / atau cabul. Penyertaan sedemikian akan dibatalkan kelayakannya dengan segera.
 7. Pemenang akan dipilih mengikut budi bicara Penganjur. Penganjur berhak untuk membatalkan Peraduan tanpa sebarang notis.
 8. Pemenang yang dipilih akan dihubungi, pada bila-bila masa yang difikirkan sesuai oleh Penganjur selepas Tarikh Pengumuman Pemenang, melalui e-mel, panggilan telefon, dan / atau mod komunikasi lain yang difikirkan sesuai oleh Penganjur.
 9. Pemenang yang dipilih mesti memberikan pengesahan mengenai kelayakan mereka dengan memberikan Penganjur dengan:
  1. Salinan MyKad yang jelas (Depan & Belakang)
  2. Akaun bank Malaysia yang aktif.
 10. Maklumat dan dokumen di atas mesti dihantarkan melalui e-mel ke hadalabo10anniversary@gmail.com. Sekiranya maklumat ini tidak diterima dalam waktu (5) lima hari selepas pengumuman pemenang Hadiah, penerimaan Hadiah akan tersebut akan dibatalkan dan Pemenang Hadiah lain akan dipilih.
 11. Semua Pemenang wajib mengambil bahagian dalam pusingan Finale untuk layak mendapat hadiah RM500 dari Peraduan Video Muzik ini.
 12. Tertakluk kepada Terma dan Syarat di sini, Hadiah tidak boleh dipindah milik. Penganjur mungkin memerlukan bukti identiti Pemenang tetapi tidak ada yang mewajibkan Penganjur dalam keadaan apa pun untuk meneliti, memastikan atau menyiasat identiti mana-mana orang.
 13. Penganjur berhak untuk mengubah, mengganti Hadiah, membatalkan, menghentikan atau menangguhkan Peraduan tanpa notis dan alasan terlebih dahulu. Untuk mengelakkan keraguan - sebarang pembatalan, penamatan atau penangguhan oleh Penganjur tidak akan memberi hak kepada Peserta untuk tuntutan atau pampasan terhadap Penganjur atas segala dan semua kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari tindakan tersebut pembatalan, penamatan atau penggantungan.
 14. Penganjur berhak untuk mengubah, menghapus atau menambah Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa tanpa sebarang notis.
 15. Keputusan Penganjur berkaitan dengan setiap aspek Peraduan, termasuk tetapi tidak terhad kepada jenis Hadiah dan Pemenang adalah muktamad, muktamad dan mengikat dan tidak ada lagi rayuan, pertanyaan dan / atau surat-menyurat yang akan dilayan.
 16. Semua kos dan perbelanjaan lain yang berkaitan dengan Peraduan ini dan Hadiah, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pengangkutan atau kos lain yang bersifat peribadi yang tidak dinyatakan akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemenang.
 17. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan, kerugian (termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian langsung, tidak langsung dan akibat), tanggungjawab, kecederaan atau kekecewaan yang ditanggung atau dialami oleh Pemenang dan peserta yang berkaitan dengan Peraduan ini, promosi Peraduan ini atau penggunaan Hadiah apa pun, kecuali untuk sebarang liabiliti yang tidak dapat dikecualikan oleh undang-undang (dalam hal ini liabiliti terhad kepada minimum yang dibenarkan oleh undang-undang).
 18. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju untuk tertakluk pada Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini semasa penyertaan. Terma dan Syarat di sini akan mengatasi sebarang syarat, peruntukan atau pernyataan yang tidak konsisten yang terkandung dalam sebarang bahan promosi atau iklan lain untuk Peraduan ini. Sekiranya terdapat ketidaktentuan, konflik, kekaburan atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi bahasa lain dari Terma dan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan digunakan sepanjang masa. Peserta juga dianggap telah memberikan persetujuan mereka untuk pengumpulan maklumat peribadi, yang diatur oleh Data Peribadi (PDPA) kami dan juga tunduk pada Syarat-syarat yang dinyatakan di sini semasa memasuki Peraduan.
 19. Semua maklumat peribadi yang dikumpulkan dalam tempoh ini hanya untuk penyertaan peraduan ini sahaja. Penganjur tidak akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan lain selain peraduan ini sahaja. Anda berhak untuk meminta akses dan pembetulan pada maklumat peribadi anda (di mana maklumat tersebut dapat diambil) dengan menghubungi Penganjur secara langsung di hadalabo10anniversary@gmail.com.
 20. Peserta tidak akan bertanggungjawab kepada Penganjur untuk hasil Peraduan.
 21. Sekiranya sebarang tindakan, peninggalan, peristiwa atau keadaan berlaku yang berada di luar kawalan munasabah Penganjur dan yang menghalang Penganjur mematuhi terma dan syarat ini, Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan melaksanakan atau kelewatan dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
 22. Terma dan Syarat ini ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.